Oferta - Biuro Rachunkowe Lublin - Księgowa

Oferta naszego biura rachunkowego

Petra sp. z o.o.

Oferta dla małych, średnich i dużych firm.


Skontaktuj się z nami

Czym się zajmujemy?


Pełna Księgowość (Księgi Handlowe)

Tradycyjnie i online:


 • na dzień rozpoczęcia działalności tworzymy zakładowy plan kont,
 • na bieżąco ewidencjonujemy operację gospodarcze,
 • generujemy i wysyłamy Jednolite Pliki Kontrolne (obowiązkowe) i na wezwanie US, które są zawsze dostosowane do najnowszych wymagań Ministerstwa Finansów,
 • przeprowadzamy kontrolę dostarczonych przez Klientów dokumentów pod względem formalno - rachunkowym,
 • prowadzimy księgę główną, pomocniczą, ewidencję środków trwałych i wyposażenia,
 • rozliczamy rozrachunki,
 • dla firm mikro i małych – sporządzimy standardową politykę rachunkowości,
 • sporządzamy miesięczne i roczne rozliczenia podatku dochodowego,
 • wspieramy zarządy przy przeprowadzeniu rocznych inwentaryzacji,
 • sporządzamy wszelkie rozliczenia w zakresie podatku VAT i Vat UE,
 • pomagamy w rejestracji VAT w krajach EU,
 • sporządzamy i wysyłanie deklaracje podatkowe i informacje podatkowe (np. ORDU, IFT1 i IFT2),
 • podatkowo i księgowo rozliczamy uzyskane dotacje,
 • sporządzamy roczne sprawozdania finansowe oraz wspieramy zarząd przy sporządzeniu sprawozdania zarządu z działalności,
 • reprezentujemy podatników przed US, ZUS związane z obsługiwaną działalnością,
 • informujemy i przypominamy o płatnościach zobowiązań podatkowych,
 • na bieżąco wyjaśniamy wszelkie wątpliwości, a w przypadku zagadnień wydających opinie doradcy podatkowego, przedstawiamy stosowną ofertę,
 • w ciągu roku sporządzimy bezpłatnie na prośbę stałych Klientów jeden śródroczny bilans i rachunek zysków i strat – np. na potrzeby banku lub leasingu,
 • w przypadku transakcji wymagających poboru podatku u źródła wyliczymy jego wysokość lub zastosujemy zwolnienie zgodnie z przepisami. Sporządzimy wszelkie deklaracje i informacje z tym związane,
 • udostępniamy w systemie podstawowe raporty finansowe,
 • prowadzimy rachunkowość NGO i sporządzamy sprawozdanie finansowego wg załącznika nr 6 do UOR,
 • rozliczamy sprzedaż na Amazon, eBay, Allegro i innych marketplace,
 • pomagamy w rejestracji OSS i sporządzamy wszelkie deklaracje.

Jeśli nie znalazłeś na powyższej liście interesującej Cię usługi, skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci nawet przy niestandardowym problemie księgowym.

Podatkowa Książka Przychodów i Rozchodów

Tradycyjnie i online:

 • prowadzimy rozliczenia Klienta w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów (KPiR) lub ewidencji przychodów (ryczałt),
 • generujemy i wysyłamy Jednolite Pliki Kontrolne,
 • reprezentujemy podatników przed US, ZUS związa z obsługiwaną działalnością,
 • sporządzamy miesięczne i roczne rozliczenia podatku dochodowego,
 • sporządzamy wszelkie rozliczenia w zakresie podatku VAT i Vat UE,
 • sporządzamy i wysyłamy deklaracje podatkowe.

Jeśli nie znalazłeś na powyższej liście interesującej Cię usługi, skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci nawet przy niestandardowym problemie księgowym.


Na życzenie Klienta

Oferujemy usługi dodatkowe:

 • wyprowadzamy powstałe przed naszą usługą zaległości księgowe,
 • opracowujemy indywidualną politykę rachunkowości,
 • wspieramy przy wyborze form i zasad opodatkowania,
 • sporządzamy sprawozdania statystyczne wymagane przez GUS, NBP,
 • przygotowujemy na życzenie Klienta sprawozdania finansowe w ciągu roku obrachunkowego, np. do banku,
 • współpracujemy z biegłym rewidentem przy badaniu sprawozdania finansowego klienta,
 • przeprowadzamy wszelkie prace związane z przejściem z KPIR na księgi handlowe,
 • wspieramy klientów przy rozliczeniach ulg w tym B+R, IP BOX, i inne,
 • świadczymy usługi organizacyjno-prawne związane z założeniem firmy i wyboru sposobu jej opodatkowania,
 • reprezentujemy klientów przed US, ZUS nie związane z obsługiwaną działalnością oraz przed innymi instytucjami,
 • przygotowujemy pełną dokumentację księgową i rozliczenia podatkowe dotyczące likwidacji, przekształcenia i innych zmian w spółkach. Wspieramy klientów przy wszelkich reorganizacjach działalności i optymalizacjach procesów,
 • wspieramy Klientów przy aktualizacji danych o przedsiębiorstwie w Sądzie Rejestrowym, Urzędzie Skarbowym, Urzędzie Statystycznym,
 • uzupełniamy ewidencję o MPK lub opieramy raportowanie o wymagania grupowe w tym w języku angielskim,
 • przygotowujemy raporty i zestawienia na potrzeby raportowania wyników w tym w języku angielskim,
 • wspieramy Klientów przy procesie wprowadzanie e-obiegu dokumentów.

Jeśli nie znalazłeś na powyższej liście interesującej Cię usługi, skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci nawet przy niestandardowym problemie księgowym.Obsługa Kadr i Płac

Przejmiemy odpowiedzialność za księgowość i zapewnimy profesjonalny outsourcing kadrowo-płacowy w Państwa firmie. Nasza oferta obejmuje:

 • zakładamy i prowadzimy akta osobowe,
 • sprawdzamy i uzupełniamy teczki pracownicze przy rozpoczęciu współpracy,
 • tworzymy listy płac wg wszystkich systemów płacowych,
 • przygotowujemy dokumenty pracownicze (zatrudnienie, porozumienia, zwolnienie),
 • generujemy paczki przelewów wynagrodzeń,
 • przygotowujemy raporty na temat zatrudnienia oraz dane na potrzeby statystyki,
 • sporządzamy i wysyłamy deklaracje do ZUS,
 • rozliczamy podatek od osób fizycznych,
 • reprezentujemy naszych Klientów przed instytucjami publiczno-prawnymi: ZUS, PIP, PFRON, US, UP,
 • deklaracje PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-40 oraz sprawozdanie RP-7 sporządzamy bezpłatnie za okres, w którym pracownik był prowadzony przez Biuro Petra
 • rozliczamy nieodpłatne świadczenia, wpieramy klientów przy wprowadzaniu optymalnych narzędzi motywacyjnych.

Jeśli nie znalazłeś na powyższej liście interesującej Cię usługi, skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci nawet przy niestandardowym problemie kadrowo-płacowym.


System IT Petra24

Oferujemy naszych Klientom profesjonalny system IT. Jak to działa w praktyce?

 • Podpisujemy umowę na warunkach regulaminowych lub indywidualnie ustalonych.
 • Następnie otrzymujesz dostęp do Petra24 - standardowe lub dedykowane ustawienia i funkcjonalności.
 • Pomoc w obsłudze - wdrażamy do obsługi systemu Ciebie i Twoich pracowników ukazując, jak działa program, przenosimy dokumenty.
 • Obliczamy wyniki Twojej firmy - wysyłamy deklaracje i JPK, reprezentujemy przed Urzędem Skarbowym i ZUS.
Jeśli nie znalazłeś na powyższej liście interesującej Cię usługi, skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci nawet przy niestandardowym problemie księgowym.Biuro rachunkowe Lublin - cennik

Do każdego naszego klienta podchodzimy indywidualnie, ta zasada związana jest również z wyceną, dlatego nie stosujemy jednego sztywnego cennika.  Wiemy, że każda firma potrzebuje innego podejścia, a więc ceny ustalamy w zależności od ilości pracy wykonywanej dla danego klienta. Nasi stali klienci mogą otrzymać również rabaty i zniżki na usługi.

Poniższe kwoty to nasze ceny minimalne, które można odnieść do działalności nowo powstającej lub nie generującej zbyt wielu dokumentów.

 • Księgi handlowe: od 500,00 zł netto.
 • Podatkowa książka przychodów i rozchodów od 200,00 zł netto.
 • Ewidencja podatku zryczałtowanego – od 200,00 zł netto.
 • Kadry i płace – od 55,00 zł netto za 1 pracownika. Umowy cywilno-prawne (zlecenie, dzieło – bez ZUS) – 40,00 zł netto od umowy.

Zapytaj o cenę:

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.